Bądź bezpieczny w CNIT

Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprasza!
w dni robocze zapraszamy od 10:00 do 18:00
w soboty i niedziele czekamy na Was od 11:00 do 19:00

 

Chcielibyśmy przekazać Wam kilka zasad i porad jak spędzić bezpiecznie czas w naszym Centrum  jednocześnie świetnie się bawiąc. Oto one:
 

 • Pamiętajcie, że dezynfekcja rąk przed wejściem do Centrum jest obowiązkowa!
   
 • Musicie mieć zakryte usta i nosy maseczką! ⭐️
   
 • Trzymajcie dystans 1,5 metra w odniesieniu do obsługi Centrum oraz pozostałych gości!
   

 • Musicie zachować odległości wyznaczonych znakami poziomymi szczególnie przed stanowiskami obsługi kasjerskiej!
   
 • Dla Waszego bezpieczeństwa terminale płatnicze są dezynfekowane po każdej płatności wymagającej użycia kodu pin!
   
 • Stosujcie się do zaleceń wydawanych przez obsługę Centrum!
   

 • Dbamy o to, byście byli bezpieczni! Ekspozycja Centrum Nauki i Techniki podlega bieżącej dezynfekcji!
   
 • Każda dostępna toaleta jest regularnie kontrolowana, sprzątana oraz dezynfekowana!

 

⭐️ Wszystkie osoby przebywające w budynkach Centrum Nauki i Techniki EC1 są zobowiązane do zakrywania ust i nosa (zgodnie z par. 25.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., Dz. U. 2021 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
Z obowiązku zasłaniania ust i nosa są zwolnione:

• dzieci do ukończenia 5. roku życia;
• osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:
  a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim (wymagane zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający);
  b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (wymagane zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający).

Przeczytaj również: Aktualne zasady i ograniczenia na portalu rządowym.

Pełną treść zarządzenia Dyrektora "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi w stanie zagrożenia epidemicznego można przeczytać na stronie z regulaminem kompleksu EC1 Łódź.