Konkurs: Młodzi naukowcy i technicy ratują świat

Przypominamy! To już ostatnie dni ogólnopolskiego konkursu „Młodzi naukowcy i technicy ratują świat”. Tylko do 31 marca można nadsyłać swoje pracę o tematyce ekologicznej.

„Dostaliśmy już kilkanaście prac o tematyce ekologicznej, m.in. z Lublina, Krosna i Chełma” – mówi organizator konkursu Marek Pisarski z Działu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nauki i Techniki EC1

Młodzi naukowcy ratują świat - konkurs dla szkół

 

Jakie są nagrody w Konkursie?
Nagrody przydzielane są w każdej z czterech grup wiekowych.

🏺 za pierwsze miejsce w danej kategorii: Drony z kamerą 5Mpix oraz Smartbandy.
🏺 za drugie miejsce: Ozoboty EVO oraz Smartbandy lub Dron z kamerą 5Mpix.
🏺 za trzecie miejsce: Ozobot EVO lub Ozobot Bit lub Głośniki Muvo Play i Smartbandy lub Dron z kamerą 5Mpix.

Komisja Konkursowa może także przydzielić dodatkowe nagrody, w ramach wyróżnień, autorom innych prac.

Nagrody i wyróżnienia będą wysłane pocztą. Sponsorem nagród i Głównym Sponsorem Konkursu jest Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Kliknij tutaj po więcej informacji o sponsorze.

Regulamin Konkursu wraz załącznikami: kliknij i ściągnij plik PDF.

 

Dla kogo jest Konkurs?
Do Konkursu zapraszamy młodych ludzi w wieku od sześciu do siedemnastu lat mieszkający w Polsce. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy wiekowe:
I. 6-8 lat,
II. 9-10 lat,
III. 11-14 lat,
IV. 15-17 lat
W każdej grupie przy tworzeniu Pracy Konkursowej wskazana jest współpraca z kompetentnymi osobami dorosłymi.

 

Czym jest Praca Konkursowa?
Pracą Konkursową może być:
(1) film,
(2) scenariusz zajęć dla rówieśników wraz z prezentacją,
(3) praca plastyczna lub tekst ilustrowany.

Można też połączyć w całość wybrane formy (1), (2) lub (3).

 

Jakie zakresy tematyczne obejmują Prace Konkursowe?
W swoich Pracach Konkursowych Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób można powstrzymać nadciagającą katastrofę ekologiczną, związaną z ociepleniem klimatu i innymi kryzysami dotykającymi świat? Uczestnicy mają pełną swobodę w doborze szczegółowej tematyki swojej Pracy w ramach odpowiedzi na to pytanie. Mogą zatem wybrać własny temat lub skorzystać z następujących:

1. Elektrownie i energia – produkować więcej czy zużywać mniej?
2. Odpady – cywilizacyjna zmora czy niedocenione zasoby?
3. Efekt cieplarniany – redukować szkodliwe gazy czy je wykorzystywać? 
4. Nowe źródła energii – elektrownie węglowe, wiatrowe, wodne, geotermalne, atomowe, a może jeszcze inne?
5. Dalsza ekspansja i eksploatacja – jakie są granice rozwoju i konsumpcji, jakie są możliwe nowe sposoby organizowania społeczeństwa?
6. Kosmos i jego zasoby – osiedlanie się na innych planetach, czerpanie z kosmicznych zasobów, marzenie czy coś więcej?
7. Produkowanie i rozdzielanie żywności – co jemy, a co moglibyśmy jeść, i co zrobić, żeby jedzenie się nie marnowało?
8. Życie codzienne i ślad węglowy – jak mierzyć swój ślad, jak zmniejszyć ilość węgla w atmosferze?
9. Tlen i jego zasoby – jak dbać o lasy i oceany?
10. Nauka i wiedza – czy edukacja może nam pomóc, jaka powinna być szkoła w przyszłości?
11. Ekologia we własnym ogródku – nowatorskie projekty ekologiczne we własnym  gospodarstwie domowym.
12. Woda i jej zasoby – czy zużywać mniej wody, to produkować mniej energii, żywności i towarów?
13. Elektronika na pomoc Ziemi  – jak kontrolować i monitorować procesy towarzyszące przemianom środowiska naturalnego? Jak zapobiegać niekorzystnym zmianom dzięki nowym urządzeniom?

 

Co powinna zawierać Praca Konkursowa?

1. Opis ekologicznego zagrożenia, przyczyn zaistniałej sytuacji i dotychczasowych (niewystarczających) sposobów radzenia sobie z problemem. Wskazane jest powołanie się na źródła sygnalizujące problem.

2. Proponowane rozwiązanie problemu, techniczne lub o charakterze społecznym, wymagające zaprojektowania nowych rozwiązań lub zastosowania wynalazków; wskazany jest opis wynalazku (rysunek lub sfilmowany model) wraz ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem, że jest on możliwy do skonstruowania i zastosowania lub też opis innych rozwiązań sprzyjających budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego lub innej godnej wprowadzenia.

3. Przewidywane efekty wdrożenia opisywanych rozwiązań, ewentualne trudności i spodziewane korzyści.

 

Co jest brane pod uwagę przy ocenie Pracy Konkursowej?
Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: merytoryczną poprawność prezentowanych treści, innowacyjność i oryginalność oraz walory estetyczne prac.

 

Czy uczestnicy mogą tworzyć zespoły?
Tak, ale maksymalnie dwuosobowe.

 

Jak zgłosić się do Konkursu?
Należy wypełnić zgłoszenie konkursowe oraz formularz zawierający zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępne tutaj. Mogą to zrobić wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie Uczestnika Konkursu lub jego nauczyciel. Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs.naukowcy@ec1lodz.pl.

 

Jak nadesłać Pracę Konkursową?
Konkurs odbywa się wyłącznie w formule on-lnie. Prace konkursowe należy wysyłać na adres: konkurs.naukowcy@ec1lodz.pl, a w przypadku dokumentów o rozmiarze uniemożliwiającym przesyłanie ich drogą mailową, prosimy o przesłanie linku do dysku umożliwiającego ich pobranie lub też za pośrednictwem programów do przesyłania dużych plików.

 

Do kiedy można przysyłać Prace Konkursowe?
Prace Konkursowe można przesyłać do 31 marca 2022 roku.

 

 

TME.EU - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Główny Sponsor Konkursu

Transfer Multisort Elektronik (TME) to jeden z największych globalnych dystrybutorów komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej. W 2020 r. TME sprzedało ponad 1,5 mld komponentów. Firma zatrudnia ponad 1000 osób w centrali w Polsce i spółkach zależnych w 11 innych krajach: Chinach, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Dystrybutor obsługuje kilkadziesiąt tysięcy firm w ponad 150 krajach i wysyła 5.000 paczek dziennie. Firma posiada dwa centra dystrybucyjne, zlokalizowane w Łodzi oraz w Rzgowie. Wśród oferowanych 400.000 produktów znaleźć można wyroby blisko 1200 producentów z całego świata.

Szeroka oferta TME obejmuje półprzewodniki, optoelektronikę, źródła światła i energii, elementy pasywne, złącza, przekaźniki, styczniki, przewody i kable, obudowy, źródła dźwięku, przełączniki i kontrolki, elementy mechaniczne, systemy chłodzenia i wentylatory, automatykę, pneumatykę, wyposażenie warsztatowe, wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe, robotykę i inne.

www.tme.eu

 

Transfer Multisort Elektronik - tme.eu