Najbliższe podwórko (Zajęcia z klasą on-line)

Zajęcia on-line dla szkół, realizowane na platformie Zoom. Zapoznaj się również z pełną informacją o ofercie oraz pozostałymi tematami.
Dla klientów indywidualnych przygotowaliśmy dedykowane zestawy zajęć tematycznych, które można realizować w domu.


 

W trakcie zajęć uczniowie bliżej poznają podstawowe cechy budowy Układu Słonecznego. Przyjrzymy się Słońcu i poszczególnym planetom, a także wybranym mniejszym obiektom: księżycom, asteroidom i kometom. Opowieść prezentera będzie ilustrowana fragmentami animacji z pokazu edukacyjnego o tym samym tytule, prezentowanym pod kopułą Planetarium EC1. Zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w pokazie i zadawania pytań.

Podczas zajęć wykorzystywane są animacje astronomiczne wygenerowane za pomocą oprogramowania Digistar 6 firmy Evans & Sutherland.

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

 

Najbliższe podwórko

 

PODSTAWY PROGRAMOWE

Zajęcia realizują elementy podstawy programowej dla II etapu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej.

Po pokazie uczeń:

• opisuje kształt Ziemi;
• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca;
• wyjaśnia założenia teorii geocentrycznej Ptolemeusza i heliocentrycznej Mikołaja Kopernika.

Szczegółowy opis:

• położenie Układu Słonecznego w galaktyce;
• narodziny Układu Słonecznego;
• Słońce jako nasza gwiazda;
• wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni i w atmosferach planet  i księżyców Układu Słonecz-nego;
• charakterystyka drobnych ciał w Układzie Słonecznym;
• teoria geo- i heliocentryczna.

 

Kliknij po informacje o pozostałych zajęciach on-line.

 

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl