Nanocam (2D)

Nanocam

Niektórzy uważają, że biologia jest nudna. Dzięki pokazowi "Nanocam" widzowie są zabierani w podróż przez pięć królestw biologii i szybko przekonują się, że tak nie jest. Animacja jest oparta na zdjęciach wykonanych przez mikroskopy elektronowe, które zostały zaadaptowane tak, by pokazać bogactwo i różnorodność świata biologii w różnej skali oraz pokazać sposób funkcjonowania przedstawionych organizmów i równowagę pomiędzy nimi. Pozwala nabyć oraz utrwalić podstawową wiedzę z zakresu biologii nie przy pomocy schematów i regułek, a ujęć przedstawiających życie w jego naturalnym środowisku. 

Sugerowany wiek widza: od 10. roku życia. Czas projekcji: 27 minut.

Bilet na film w Kinie Sferycznym jest ważny tylko z biletem wstępu do Centrum Nauki i Techniki EC1. Prosimy o wybór projekcji rozpoczynającej się co najmniej o godzinę później niż planowane przyjście do Centrum. Dzieci do 5 roku życia nie mogą uczestniczyć w projekcjach.

Kliknij i przejrzyj pozostałe filmy prezentowane w Kinie Sferycznym EC1.

 


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Pokaz "Nanocam" wspiera realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

Szkoła podstawowa klasy IV – VIII

Uczeń:

1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy
2. posługuje się podstawową terminologią biologiczną.
3. przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z odpowiednich królestw: bakterii, protistów, grzybów, roślin, zwierząt
4. uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej

Na przykładzie zdjęć mikroskopowych wykorzystanych w filmie uczeń:

1. podaje miejsca występowania bakterii i wyjaśnia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.
2. wykazuje różnorodność budowy protistów (jednokomórkowe, wielokomórkowe) na wybranych przykładach;
3. przedstawia środowiska życia grzybów (w tym grzybów porostowych) 
4. wykazuje różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe);
5. przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
6. Na przykładzie drzewa dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej,  rozpoznaje jej organy (korzeń, łodyga, liść, kwiat),
7. przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu,
8. przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów
9. Na przykładzie wszy, mszyc, roztoczy i mrówek uczniowie poznają królestwo zwierząt

 

Szkoły ponadpodstawowe

Na przykładzie zdjęć mikroskopowych wykorzystanych w filmie uczeń:

1. przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z odpowiednich królestw: bakterii, protistów, grzybów, roślin, zwierząt
2. podaje miejsca występowania bakterii i wyjaśnia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.
3. wykazuje różnorodność budowy protistów (jednokomórkowe, wielokomórkowe) na wybranych przykładach;
4. przedstawia środowiska życia grzybów (w tym grzybów porostowych) 
5. wykazuje różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe);
6. przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
7. na przykładzie drzewa dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej,  rozpoznaje jej organy (korzeń, łodyga, liść, kwiat),
8. przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu,
9. przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów
10. Na przykładzie wszy, mszyc, roztoczy i mrówek uczniowie poznają królestwo zwierząt

 

Rezerwacje grupowe dla szkół: tel. +48 42 600 61 00 wew. 1.