Partnerzy

Czy pamiętają państwo ścieżki przyrodnicze w czasie wycieczek po rezerwatach? Prowadziły od atrakcji do atrakcji, od ciekawej rośliny, przez przedziwne kształtem mrowisko po siedliska w cieniu drzew. W podobny sposób poprowadzimy naszych gości po trzech wystawach stałych w Centrum Nauki i Techniki EC1. Krok po kroku wskażemy najciekawsze problemy związane z wybraną tematyką, zaprosimy do własnych eksperymentów, niekiedy olśnimy mappingiem, „ożywiając” stuletnie urządzenia dawnej Elektrowni Łódzkiej. Do współpracy przy tworzeniu Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprosiliśmy trzech partnerów merytorycznych: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Naszym partnerem medialnym jest portal TuŁódź.pl.

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Objął patronatem program merytoryczny dwóch ekspozycji stałych w Centrum Nauki i Techniki EC1.
Pierwsza z nich — „Rozwój wiedzy i cywilizacji” — będzie poświęcona zjawiskom wynikającym z praw fizyki i chemii. Druga — „Mikroświat – Makroświat” — będzie prezentować treści dotyczące fizyki atomowej i subatomowej oraz chemii, geologii i astrofizyki.
Współpraca będzie funkcjonować na wielu polach. Wskazani przez uniwersytet animatorzy i wykładowcy będą przygotowywać i prowadzić warsztaty realizujące program merytoryczny CNiT. Zajmą się także inicjowaniem i będą współorganizować wystawy czasowe. Oczywiście nie zabraknie działalności naukowej takiej jak seminaria, konferencje czy warsztaty ani popularyzacji nauki. We wszystkich inicjatywach Uniwersytet Łódzki będą wspierać pracownicy i wolontariusze Centrum.

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Objęła patronatem naukowym dwie wystawy stałe: „Przetwarzanie Energii” oraz „Mikroświat – Makroświat” w części dotyczącej Mikroświata.
"Przetwarzanie energii" nawiązuje do historii i charakteru kompleksu dawnej Elektrowni Łódzkiej. Prowadzi przez wnętrza historycznych budynków rozdzielni, maszynowni, kotłowni i chłodni kominowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, w tym multimediów i techniki holograficznej, niektóre miejsca będą jakby „prześwietlone”, tak że będzie można "zajrzeć" do środka i zobaczyć np. moment generowania energii. Wystawa kończyć się będzie w pomieszczeniu sterowni. To tutaj będzie można wziąć udział w grze strategicznej związanej z zarządzaniem i oszczędzaniem energii.

„Mikroświat – Makroświat” będzie obejmować multimedialne, interaktywne prezentacje przekazujące treści dotyczące mikro- i nanosystemów, fizyki atomowej i subatomowej oraz chemii, w tym chemii molekularnej. Brzmi przerażająco? Niezupełnie, gdyż Politechnika Łódzka ma duże doświadczenie w popularyzowaniu osiągnięć nauki. Organizuje i aktywnie włącza się w takie akcje jak pikniki, festiwale nauki, wystawy czy targi edukacyjne. Kierując swoje inicjatywy do młodych ludzi skutecznie odczarowują lęki wynikające choćby z naukowego nazewnictwa. Dodatkowo część studentów będzie odbywała staże i praktyki w „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi.

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

8 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
Uniwersytet Medyczy będzie uczestniczył w wyposażaniu stanowisk w trzech wystawach stałych Centrum Nauki i Techniki EC1. Stanowiska te mają łączyć rozrywkę z przekazywaniem wartościowej wiedzy dotyczącej organizmu człowieka. Elementy zabawy i grywalizacji pomogą również w... badaniach przesiewowych związanych z układem kostnym. Pierwsze stanowisko powstanie w ramach ścieżki "Rozwój wiedzy i cywilizacji". Uniwersytet Medyczny będzie również uczestniczył w przygotowywaniu warsztatów i konferencji naukowych.

 

PORTAL TULODZ.PL

TuŁódź.pl to portal internetowy, informacyjno-publicystyczny, opisujący życie Łodzi w Internecie. Treści publikowane na Portalu są w pełni darmowe dla użytkowników. Jako jedyne łódzkie medium, portal działa wyłącznie w Internecie, materiały są tworzone z myślą o wykorzystaniu w wym kanale komunikacji, w pełni wykorzystując bogate możliwości tego narzędzia.