Rekordy elektrowni

Najdroższy prąd w Polsce – ten niechlubny rekord Elektrownia Łódzka pobiła w latach dwudziestych XX wieku. Przypadł na bardzo trudne czasy przede wszystkim dla mieszkańców Łodzi – upadek przemysłu oraz kłopoty związane z przemianami własnościowymi w elektrowni.

 

Hala Maszyn Elektrowni Łódzkiej

 

Szybkość budowy Nowej Centrali – gdy zapadła decyzja o rozbudowie, dokładnie 7 lutego 1929 roku przy 25-stopniowym mrozie rozpoczęły się prace budowlane. Aby przyspieszyć roboty, uciekano się nawet do rozgrzewania parą i koksem zmarzniętej na półtora metra ziemi. Budynek stanął 3 grudnia, pierwszy turbozespół – 20., a kotły trzy dni później. To nawet nie rok. Ostatecznie uruchomienie Nowej Centrali nastąpiło w dniu 4 lipca 1930 roku.

 

Plac Węglowy Elektrowni Łódzkiej

 

Czwarte miejscu w kraju – jeśli chodzi o wielkość produkcji, energetyka łódzka objęła w 1938 roku, wytwarzając 350 GWh energii elektrycz¬nej. Wyprzedzały ją województwa: śląskie, kieleckie i kra-kowskie. Wytwarzały one łącznie 2713 GWh, co stanowiło 68 procent produkcji krajowej.

Pierwsze miejsce w konkursie orkiestr i chórów robotniczych – w 1946 r. zespół symfoniczny Elektrowni Łódzkiej wziął udział w pierwszej edycji tego ogólnopolskiego konkursu i od razu odniósł sukces. Nagrodą był puchar i akordeon. Elektrownia znokautowała wręcz inne zespoły, zdobywając wysiłkami orkiestry dętej również i drugie miejsce. Drugi zespół uhonorowano kornetem.

Pierwsza polska linia 220 kV – prowadziła z Łagiszy (dziś dzielnica Będzina) do Janowa (dziś osiedle w Łodzi). Powstała w 1947 roku i była pierwszą linią o tak wysokim napięciu. Łączyła śląski ośrodek energetyczny z łódzkim centrum przemysłu włókienniczego. Elektrownia Łódzka jest pośrednio beneficjentem tego rekordu.

 

Słup wysokiego napięcia

 

Największa gęstość pokrycia siecią ciepłowniczą – to już lata sześćdziesiąte XX wieku. Łódzki Zakład Elektrociepłowni obsługiwał sieć ciepłowniczą o największej wówczas gęstości w kraju (4,54 MW/km2). Elektrownia Łódzka, przemianowana wcześniej na EC1, była jedną z czterech elektrociepłowni, które wchodziły w skład ŁZE.

Najdłuższa sieć parowa w Polsce – miała 76 km długości. Dodajmy, że w skali Europy dłuższa była tylko paryska. Łódzka sieć parową stworzyła nie tylko EC1, ale i pozostałe włączane kolejno do sieci EC2, EC3 i E4.

Najlepsza drużyna szachowa – prężnie działające w EC1 koło szachowe w 1975 r. wywalczyło pierwsze miejsce w X Drużynowym Turnieju Szachowym Zakładów Pracy. Nie była to jednorazowa wygrana – w późniejszych latach zdarzyły się nawet trzy zwycięstwa z rzędu.

 

Szachowi mistrzowie - wycinek prasowy

 

Wyjątkowa rewitalizacja - 15 maja 2008 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej powołująca do życia instytucję kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Kosztem ponad 265 milionów złotych przeprowadzono renowację i modernizację budynków poprzemysłowych EC1 oraz ich adaptację do nowych funkcji. W całości zachowana została kubatura, forma i w większości zewnętrzne cechy elewacji budynków z charakterystycznymi detalami w celu utrzymania klimatu historycznego.

Aleksandra Jędrzejczak