Co to są polimery biodegradowalne?

Polimery biodegradowalne to związki wielkocząsteczkowe wytwarzane z surowców naturalnych, takich jak kukurydza, trzcina cukrowa, odpady rolne czy biomasa. W przeciwieństwie do znanych polimerów, takich jak polietylen czy polistyren, nie pochodzą ze źródeł petrochemicznych i ulegają rozkładowi w środowisku. Najbardziej popularnym biodegradowalnym polimerem jest polilaktyd (PLA).

 

Kukurydza

Kukurydza – z niej można wytwarzać polilaktyd (PLA)

 

5 cech polimeru XXI wieku - polilaktydu, inaczej poli(kwasu mlekowego)

Wzór PLA

• otrzymywany przez fermentację m.in. skrobi
• biodegradowalny
• biokompatybilny
• może być transparentny
• standardowe metoda produkcji

 

Pole trzciny cukrowej

Pole trzciny cukrowej

 

Czy opakowania mogą być zrobione z tworzyw biodegradowalnych?

Tak! Opakowania z biopolimerów w odpowiednich warunkach pod wpływem działania mikroorganizmów ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym do nieszkodliwych dwutlenku węgla, wody i biomasy.

 

Rozkład tworzywa biodegradowalnego w środowisku

Rozkład tworzywa biodegradowalnego w środowisku

 

Czy wiesz, że...
• rocznie statystyczny Polak wyrzuca 400 foliowych opakowań,
• na wysypiskach w Europie w 2014 roku znajdowało się 8 000 000 ton odpadów,
• istnieją opakowania zmieniające kolor, gdy jego zawartość jest zepsuta,
• prawie 40% zużycia tworzyw sztucznych stanowią opakowania?

Ewelina Niedzielska