Startuje Akcja Biodegradacja!

Spis treści:

Informacje ogólne i wprowadzające
Zasady rekrutacji
Ramowy przebieg warsztatów
Przebieg warsztatów i realizowane podstawy programowe 

 

 

Akcja Biodegradacja w EC1 Łódź

Czy da się przygotować jadalny... plastik? Jak produkuje się jedno i wielorazowe opakowania? Jak zadbać o środowisko?
Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprasza do udziału w unikalnych zajęciach z zakresu bardzo aktualnego zagadnienia jakim są odpady, problemy związane z ich nadprodukcją i ich wpływu na środowisko. Podczas warsztatów omówiony zostanie temat produkcji opakowań wielo - i jednorazowych, uczniowie przygotują "jadalny" plastik oraz zobaczą co w kompoście "piszczy".

W warsztatach mogą brać udział uczniowie ze szkól podstawowych województwa łódzkiego. Z jednej szkoły mogą wziąć udział dwie grupy 30 osobowe. Pierwsza grupa: uczniowie z klas IV-VI; druga grupa: uczniowie z klas VII – VIII. Jednego dnia warsztaty organizujemy dla jednej grupy/klasy.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Do odwołania pytania telefoniczne prosimy kierować pod nr 793 903 066. Cały czas działa też nasz adres e-mail: edukacja@ec1lodz.pl

 

Korzyści dla szkoły, nauczycieli i uczniów:

Uczestnictwo uczniów w laboratoryjnych zajęciach to świetna okazja na zabawę nauką. Warsztaty dają możliwość korzystania z nowoczesnej aparatury badawczej Centrum Nauki i Techniki EC1, zapewniona jest także pomoc kadry placówki; warto podkreślić, że umożliwia to także realizację zagadnień podstawy programowej z zakresu biologii.

Oczywiście zespół Centrum dołożył starań, aby proekologiczne wątki nie urywały się wraz z zakończeniem wizyty w murach EC1. Uczestniczący w projekcie nauczyciele otrzymają dodatkowe materiały – scenariusze zajęć lekcyjnych dotyczących biodegradowalności odpadów, czym są polimery oraz zasad działania kompostownika;

Udział szkoły w unikatowym projekcie ekologicznym zostanie potwierdzony certyfikatem.

 


Zasady rekrutacji:

🧿 uzupełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres e-mail edukacja@ec1lodz.pl (karta zgłoszeniowa w PDF)
🧿 wybranie terminu warsztatów (kwiecień – czerwiec) - w informacji zwrotnej prześlemy dostępne terminy na e-mail nauczyciela podanego w karcie zgłoszeniowej
🧿 dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 793 903 066 oraz e-mailowo (edukacja@ec1lodz.pl)

 


Ramowy przebieg warsztatów
(od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 14.00)

⏱ 10:00 - Przyjazd 30 uczniów do CNIT
⏱ 10:10 - Podział na 2 podgrupy po 15 osób
⏱ 10:15 - Pierwsza podgrupa 15-osobowa zwiedza Centrum Nauki i Techniki EC1, druga podgrupa bierze udział w warsztatach laboratoryjnych – 90 min
⏱ 11:45 - Przerwa
⏱ 12:15 - II podgrupa zwiedza Cenrum Nauki i Techniki EC1, I podgrupa bierze udział w warsztatach laboratoryjnych – 90 min
⏱ ok. 14:00 - zakończenie zajęć w ramach projektu. Uczestnicy mogą do końca dnia pozostać na terenie Centrum Nauki i Techniki EC1, istnieje również możliwość odrębnego zamówienia posiłków (prosimy o bezpośredni kontakt z Roz/dzielnią)

 

Koszt udziału:
Udział w warsztatach jest bezpłatny, należy jednak zakupić bilety grupowe uprawniające do wejścia na teren Centrum Nauki EC1. Cena biletu grupowego wynosi 14 zł od osoby (opiekunowie mają prawo do biletów za 1 zł).

Dodatkowe informacje:
edukacja@ec1lodz.pl oraz tel. 793 903 066

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 


Przebieg warsztatów i realizowane podstawy programowe

 

👌 Warsztaty dla klas IV – VI szkoły podstawowej:

Po krótkim wstępie teoretycznym uczestnicy przystapią do własnoręcznego przygotowania materiału biodegradowalnego. Różnicując działania podejmowane na poszczególnych stanowiskach bedziemy mogli ocenić wpływ konkretnych składników na parametry gotowego wyrobu. Przyjrzymy się również zjawiskom biologicznym występującym w procesie kompostowania/biodegradacji, wykorzystując m. in. mikroskop stereoskopowy.
 

Warsztaty wspierają realizację elementów podstawy programowej:

     I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:
     1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.

     II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki. Uczeń:
     1. Określa problem badawczy, formuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokonuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne.
     2. Określa warunki doświadczenia rozróżnia próbkę kontrolną i badawczą.
     3. Analizuje wyniki i formuje wnioski.
     4. Przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.

     III. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki (podstawowej jednostki życia).

     IV. Różnorodność życia. Klasyfikacja organizmów. Uczeń:
     1. Uzasadnia potrzebę klasyfikacji organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej.
     2. Przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z odpowiedniego królestwa.
     3. Rozpoznaje organizmy z najbliższego otoczenia.

 

👌 Warsztaty dla klas VII – VIII szkoły podstawowej:

Po krótkim wstępie teoretycznym uczestnicy przystapią do własnoręcznego przygotowania materiału biodegradowalnego. Różnicując działania podejmowane na poszczególnych stanowiskach bedziemy mogli ocenić wpływ konkretnych składników na parametry gotowego wyrobu. Postaramy się następnie zaobserwować zmiany właściwości otrzymanego materiału podczas procesu kompostowania/biodegradacji - wykorzystując m. in. mikroskop stereoskopowy.
 

Warsztaty wspierają realizację elementów podstawy programowej:

     I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:
     1. Opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.

     II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki. Uczeń:
     1. Określa problem badawczy, formuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokonuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne.
     2. Określa warunki doświadczenia rozróżnia próbkę kontrolną i badawczą.
     3. Analizuje wyniki i formuje wnioski.
     4. Przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.

     III. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:
     1. Uzasadnia konieczność ochrony przyrody.
     2. Prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych.
     3. Opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

     IV. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:
     1. Przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasada zrównoważonego rozwoju.

 

 

Dodatkowe informacje:
edukacja@ec1lodz.pl oraz tel. 793 903 066

 

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Więcej szczegółów o projekcie.