Wyciszone wtorki w Centrum Nauki i Techniki EC1

Robimy bardzo dużo, aby nasze Centrum było przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu zdobyliśmy nagrodę "Lodołamacze", przyznawanej instytucjom dostępnym dla jak najszerszego grona gości.

"Wyciszone wtorki" to nasz ukłon w stronę osób ze spektrum autyzmu. Te wyjątkowe dni są efektem naszej współpracy z Fundacją JiM, która przeprowadziła audyt wystaw Centrum Nauki i Techniki EC1, zasugerowała sposoby oznaczenia eksponatów i wskazała te elementy, których użycie może wywołać nadmierny hałas lub zbyt mocne wrażenia świetlne. Fundacja przeprowadziła również szkolenia dla naszych pracowników, które przygotowały ich do pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

 

Najbliższy "Wyciszony wtorek": 3 listopada 2020 r.

 

W czasie "Wyciszonych wtorków" w godzinach popołudniowych dźwięki, zapachy i światła na naszej ekspozycji są mniej intensywne. Pojawiają się również specjalne piktogramy i oznaczenia ułatwiające zwiedzanie.

Energia wiedzy płynie bez zmian, do jej przekazania użyjemy po prostu nieco innych środków. Zapraszamy!

 

Autyzm. Fundacja JiM