Dziedziczenie (Zajęcia z klasą on-line)

Zajęcia on-line dla szkół, realizowane na platformie Zoom. Zapoznaj się również z pełną informacją o ofercie oraz pozostałymi tematami.
Dla klientów indywidualnych przygotowaliśmy dedykowane zestawy zajęć tematycznych, które można realizować w domu.


 

| Pakiet informacyjny w formacie PDF - kliknij tutaj |

 

„Kolor oczu masz po tacie”, „Ta ambicja to chyba geny twojego dziadka”, „Wzrost to ty chyba masz po mamie”... Często słyszymy podobne zdania w kontekście naszego wyglądu czy charakteru. Bo wszyscy doskonale wiemy, że geny naszych przodków determinują niektóre nasze cechy. Nie bez powodu nowi rodzice najczęściej są pytani, do kogo podobne jest dziecko. Ale dziedziczenie jest tylko z pozoru proste. W czasie tych zajęć dowiemy się, jakie cechy są dziedziczone jedno- a jakie wielogenowo, nauczymy się analizować rodowody i na ich podstawie rozróżniać dziedziczenie autosomalne od sprzężonego z płcią i recesywne od dominującego. Pokażemy, że śledzenie genów przez pokolenia może być niezłą zabawą.

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

 

Dziedziczenie - zajęcia z klasą on-line

 

PODSTAWY PROGRAMOWE

 

Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych w następującym zakresie:

 

Szkoła podstawowa:

V. Genetyka. Uczeń:

6. przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność);
7. przedstawia dziedziczenie płci u człowieka;
8. podaje przykłady chorób sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm) i przedstawia ich dziedziczenie;
9. wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh);

 

Liceum, biologia, zakres podstawowy:

VII Genetyka klasyczna.

1. Dziedziczenie cech. Uczeń:

3. przedstawia dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna, kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby genów);
6. przedstawia determinację oraz dziedziczenie płci u człowieka;
7. przedstawia dziedziczenie cech sprzężonych z płcią;
8. analizuje rodowody i na ich podstawie ustala sposób dziedziczenia danej cechy.

2. Zmienność organizmów. Uczeń:

8. określa, na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu, podłoże genetyczne chorób człowieka (mukowiscydoza, fenyloketonuria, anemia sierpowata, albinizm, pląsawica Huntingtona, hemofilia, daltonizm, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, krzywica oporna na witaminę D3; zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Downa);

 

Liceum, biologia, zakres rozszerzony:

VII Genetyka klasyczna.

1. Dziedziczenie cech. Uczeń:

2. przedstawia dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna, kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby genów);
8. przedstawia determinację oraz dziedziczenie płci;
9. przedstawia dziedziczenie cech sprzężonych z płcią;
10. analizuje rodowody i na ich podstawie ustala sposób dziedziczenia danej cechy.

2. Zmienność organizmów. Uczeń:

8. określa na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu podłoże genetyczne chorób człowieka (mukowiscydoza, alkaptonuria, fenyloketonuria, anemia sierpowata, albinizm, galaktozemia, pląsawica Huntingtona, hemofilia, daltonizm, dystrofia mięśniowa Duchenne'a, krzywica oporna na witaminę D3; zespół cri-du-chat i przewlekła białaczka szpikowa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Downa, neuropatia nerwu wzrokowego Lebera);

 

Kliknij po informacje o pozostałych zajęciach on-line.

Rezerwacje, informacje i zakup biletów: tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl