Mikroświat - Makroświat

Żyjemy w pewnym konkretnym wymiarze wielkości, miedzy skalami atomowymi a strukturami kosmicznymi. Żadnego z tych kierunków nie widzimy gołym okiem. To co jest najbardziej intrygujące - jest dla nas jednocześnie najbardziej niedostępne.

 

Mikroświat - Makroświat w Centrum Nauki i Techniki EC1

 

Dzięki wytworzonym przez ludzkość narzędziom jesteśmy w stanie badać oba te kierunki. Wszechświat widzialny ma rozmiar kilkunastu lat świetlnych a świat najmniejszych struktur (o których istnieniu obecnie wiemy) mają wielkości mniejsze niż milionowe części metra. Wystawa "Mikroświat - makroświat" pozwala przyjrzeć się obu tym wielkościom, oddalającym się w obie strony od "naszego" miejsca na skali.

 

Mikroświat - makroświat w Centrum Nauki i Techniki EC1, gra atomowa

 

Chemię wyróżnia pewien dualizm. Zjawiska, przemiany chemiczne zachodzą w makroświecie, czyli w świecie naszych zmysłów: widzimy gotującą się wodę, czujemy zapach kwiatów, smak chlorku sodu (czy dzisiejsza jajecznica była dobrze posolona?) czy porowatość powierzchni. Jeżeli jednak chcielibyśmy te procesy i stany wyjaśnić, to sięgamy już do świata cząsteczek, jonów, atomów, elektronów, kwarków.  A w tym pomocne nam będą np. stanowiska z grą chemiczną czy losowaniem pierwiastków oraz infografiki - pomogą nam choć trochę przekroczyć granicę zrozumienia świata cząstek.

A w drugą stronę? Wielkoskalowa struktura Kosmosu – coś co zgłębiają astronomowie i fizycy już od wielu lat. I powoli z coraz lepszym rezultatem, bo zaczynamy rozumieć specyficzne zasady rządzące makroświatem. Odkryjemy przed Tobą niektóre jego sekrety.

 

Kosmos w Centrum Nauki i Techniki EC1