Zajęcia z klasą (stacjonarne)

Aby w pełni wykorzystać pobyt w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, warto zamówić dodatkowe zajęcia na ekspozycji. W pięknie przystosowanych do zwiedzania przestrzeniach dawnej łódzkiej elektrociepłowni przygotowaliśmy dla naszych gości warsztaty i lekcje bezpośrednio związane z wystawionymi tu eksponatami oraz takie, dla których ekspozycja jest głównie fascynującym tłem. 

Zajęcia prowadzą pracownicy Centrum Nauki EC1 z pomocą nauczycieli i opiekunów grup. Każda z nich może liczyć do 15 osób. Klasa o większej liczbie uczniów może podzielić się na dwa zespoły - pracujące równolegle lub jeden po drugim. Przebieg i zakres zajęć są dostosowywane do etapu kształcenia uczniów.

Bilety: Opłata wynosi 30 zł za każdą grupę (składającą się z maksymalnie 15 osób) PLUS cena standardowych biletów do Centrum Nauki i Techniki EC1 (w przypadku grup wynosi ona 14 zł od osoby od wtorku do piątku).

Zapoznaj się również z odrębną (!) ofertą "Zajęć z klasą on-line" prowadzonych na platformie Zoom.

"Zajęcia z klasą" można zarezerwować podczas ustalania szczegółów wizyty z naszym Działem Obsługi Klienta (tel. 42 600 61 00 wew. 1, informacja@ec1lodz.pl).

Pytania dotyczące merytorycznych szczegółów oferty, uwagi do zajęć oraz propozycje nowych tematów prosimy kierować pod adres: marek.pisarski@ec1lodz.pl.

Pełna oferta edukacyjna EC1 Łódź z podziałem wiekowym uczniów:
🔎 wychowanie przedszkolne
🔎 I etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna)
🔎 II etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej (kształcenie ogólne)
🔎 III etap edukacyjny: klasy 7-8 szkoły podstawowej (kształcenie ogólne)
🔎 IV etap edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe

 

Zestawienie wszystkich tematów
dostępnych w ramach "Zajęć z klasą"

 

Młodzież na ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1nowość zGRAjmy się w CENTRUM - klasowe zajęcia integracyjne po lockdownie
dla: uczniów kl. 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Długo uczyliśmy się i spotykaliśmy ze sobą głównie przez ekrany komputerów. Teraz nareszcie możemy to robić bezpośrednio. Przedtem jednak powinniśmy ponownie się zintegrować, po prostu poprzebywać ze sobą bez zbędnej presji i stresu.
"zGRAjmy się w CENTRUM" to klasowy quest na ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 z elementami gry terenowej. Rozpocznie się od wspólnej odprawy w Bazie Integracji i ustaleniem zadań dla niewielkich kilkuosobowych podgrup. Efekt pracy każdej z nich będzie bardzo ważny dla finalnego sukcesu. Zakończeniem będzie super klasowy finał ze wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Rezerwacje i szczegóły: Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.


 

Pobawmy się elektrowniąPobawmy się elektrownią, czyli jak powstaje prąd
dla: uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia te pomogą dostrzec analogie między prostymi zjawiskami towarzyszącymi oddychaniu, pompowaniu balonika, czy gotowaniu wody, a etapami procesu produkcji prądu. Uczestnicy zapoznają się z urządzeniami w EC1, w których zachodzą analogiczne procesy.
Rezerwacje i szczegóły: Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.

Zajęcia wspierają realizację zagadnień podstawy programowej I etapu edukacyjnego (edukacji wczesnoszkolnej) głównie w zakresie: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i technicznej.


 

Skąd się bierze prąd, czyli jak działała elektrownia węglowa EC1
dla: uczniów kl. 4-8 szkoły podstawowej + szkół ponadpodstawowych
 

Korzystając z pomocy prowadzącego oraz kart pracy, uczniowie poznają tajniki poszczególnych urządzeń elektrowni. Dowiadują się, czym były konwejer i opłomki; że w elektrowni nie produkowano energii, lecz jedynie ją przetwarzano oraz co jest jedynym źródłem energii dla człowieka.
Rezerwacje i szczegóły: Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.

Zajęcia wspierają realizację zagadnień podstawy programowej II etapu edukacyjnego (klas IV-VIII) oraz szkół średnich, głównie w zakresie: przyrody, fizyki, informatyki, techniki oraz chemii.


 

Tornado w roli głównejEkstremalne zjawiska pogodowe – czyli tornada i cyklony w rolach głównych (Zajęcia z klasą)
dla: uczniów kl. 4-8 szkoły podstawowej + szkół ponadpodstawowych

Wraz ze zmianami klimatu na naszej planecie coraz częściej mamy do czynienia z warunkami sprzyjającymi powstawaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Podczas zajęć uczniowie poznają mechanizm powstawania tornad oraz cyklonów tropikalnych. Nauczymy się monitorować sytuację pogodową za pomocą ogólnodostępnych map i aplikacji. Te zajęcia z pewnością zwiększą świadomość klimatyczną uczestników.
Rezerwacje i szczegóły: Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.

Zajęcia wspierają realizację zagadnień podstawy programowej II etapu edukacyjnego (klas IV-VIII) oraz szkół średnich.
Podstawy programowe wspierane tymi zajęciami.


 

Zbliżenie na pręciki kwiatówKwiat i jego świat – zajęcia z klasą prowadzone w obrębie wystawy „Tajemnice pyłków”
dla: uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej

Podczas zajęć poznamy: budowę typowego kwiatu rośliny okrytonasiennej, rolę poszczególnych części kwiatu w rozmnażaniu płciowym, pojęcia „wiatropylność” i „owadopylność”, różnorodność kwiatów w kontekście sposobów zapylania, różnorodność kształtów pyłków roślin.
Przed zajęciami należy zainstalować na smartfonach dowolną darmową aplikację do odczytywania kodów QR (minimum 1 aplikacja na 3 osoby).
Rezerwacje i szczegóły: Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.


 

Kwiaty, owady i ich układy – zajęcia z klasą prowadzone w obrębie wystawy „Tajemnice pyłków”
dla: uczniów kl. 7-8 szkoły podstawowej

Podczas zajęć poznamy: cechy morfologiczne owadów oraz różnorodność owadów zapylających (błonkówki, chrząszcze, motyle, muchówki). Postaramy się także zrozumieć: znaczenie owadów zapylających w przyrodzie oraz zależności między budową kwiatów a cechami morfologicznymi owadów.
Przed zajęciami należy zainstalować na smartfonach dowolną darmową aplikację do odczytywania kodów QR (minimum 1 aplikacja na 3 osoby).
Rezerwacje i szczegóły: Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.

Zajęcia wspierają realizację zagadnień podstawy programowej II etapu edukacyjnego (klas VII-VIII).
Podstawy programowe wspierane tym pokazem.


 

Oferta edukacyjna Planetarium EC1

 

Oferta edukacyjna Planetarium EC1

 

Prowadzone w całości na żywo pokazy "Najbliższe podwórko" oraz "Kosmiczne cienie" (liceum/technikum) zostały przygotowane specjalnie dla szkół. Jest to jednak tylko część oferty edukacyjnej Planetarium EC1. W dziale opisującym pokazy znajdziecie Państwo zestaw filmów, które również realizują podstawy programowe dla różnych etapów edukacji. Pod opisami każdego z nich zamieściliśmy szczegółową informację dla nauczycieli.
Aby nieco ułatwić wybór pokazu dla Państwa grupy przygotowaliśmy zestawienie, dzielące ofertę na poszczególne etapy szkolne.